Default welcome msg!

E-mail: info@alinda.sk, Telefón: 02/ 3304 6932
Korešpondenčná adresa: Alinda, P.O.Box 113, 940 02 Nové Zámky
Sídlo firmy: Hoppline Kft., 1149 Budapest, Mogyoródi út 32, "G" épület