E-mail: info@alinda.sk, Telefón: 02/ 3304 6932
Korešpondenčná adresa: Hoppline Kft., P.O.Box 5, 945 01 Komárno 1
Sídlo firmy: Hoppline Kft., 1149 Budapest, Mogyoródi út 32, "G" épület